Cultuurplatform Zundert nodigt iedereen uit om op dinsdagavond 4 juni mee te praten over een nieuw sociaal-cultureel centrum in Zundert. Plaats van handeling: het Vincent van GoghHuis aan de Markt, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Aanleiding is het voornemen van het college om te stoppen met De Zindering.
Graag vooraf even laten weten of je erbij bent komende dinsdag, via info@cultuurplatformzundert.nl
(31 mei 2024)

images-8
IMG_0426
220313 CultuurCafe
694
images-5
77af13c7-ca9a-41cc-837e-6aea126dc7b8_thumb840
images
images-3
images-7

doel

Cultuurplatform Zundert dient het algemeen belang van de kunst en cultuur in de gemeente Zundert. Vanuit een centraal perspectief, zonder zich te beperken tot een bepaalde organisatie of discipline.
Cultuurplatform Zundert streeft naar het bevorderen van samenwerking, deskundigheid en kunsteducatie. Ook geeft het advies aan alle relevante partijen, gevraagd en ongevraagd.

taken

Cultuurplatform Zundert richt zich concreet op het helpen ontwikkelen van een educatief aanbod en het organiseren van voorlichting, deskundigheidsbevordering, centrale marketing en relatieonderhoud, zowel binnen als buiten de lokale sector.

samenstelling

Cultuurplatform Zundert is ondergebracht in een zelfstandige stichting, met verschillende werkgroepen. Hierin functioneren vertegenwoordigers van diverse, culturele organisaties of individuen uit de gemeente Zundert. Net als het stichtingsbestuur ontvangen zij geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van Stichting Cultuurplatform Zundert bestaat uit:

  • Lucia Walter, voorzitter
  • Gijs Mathijssen, secretaris
  • Peter Dictus, penningmeester